شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ساعت ۰۲:۰۴

مزایده شهرداری تفت

  • برگزاری مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG حسینی تفت - یزد
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ساعت ۱۰ الی ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۰
  • آدرس خرید اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
  • آدرس ارسال مدارک سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
m