شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ | ساعت ۰۲:۳۵

مزایده شهرداری ملایر

  • برگزاری مزایده اجاره جایگاه های سوخت سی ان جی - همدان
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۴
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۳/۵۹
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک
m