شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ | ساعت ۰۳:۰۶

مزایده شهرداری گوگد

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه سی ان جی به مدت یک سال بصورت اجاره - استان اصفهان
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
  • تاریخ دریافت اسناد تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد واحد مالی شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری
m