شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۲۱:۰۵

مزایده شهرداری میانه

  • برگزاری مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره ۳ شهرداری واقع در کشتارگاه صنعتی به مدت یک سال با پایه ماهیانه ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال - آذربایجان شرقی
  • شرایط شرکتهای واجد شرایط مورد تایید شرکت نفت
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد تا آخر وقت اداری مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد شهرداری میانه
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری میانه
m