شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰:۱۲

مزایده شهرداری خرم آباد تنکابن

  • برگزاری مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداشت جایگاه (اجاره CNG خرم آباد) با برآورد اولیه درآمد حاصل از کل فروش ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - مازندران
  • شرایط صلاحیت فنی و مهندسی در زمینه نگهداشت و بهره برداری از جایگاه
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب ۳۱۰۰۰۰۳۱۷۱۰۰۳ بانک ملی
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ الی ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک
m