شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | ساعت ۲۳:۳۵

مزایده شهرداری هادیشهر

  • برگزاری مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی شهرداری با کلیه تجهیزات و لوازم موجود - آذربایجان شرقی
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۲۹۲۸۰۰۰ بانک ملی
  • تاریخ ارسال مدارک ده روز کاری از تاریخ انتشار
  • تاریخ دریافت اسناد از درج آگهي
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد واحد امور قراردادهای شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری
m