شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | ساعت ۲۲:۲۲

درخواست انجمن صنفی CNGکشور از وزیر بهداشت جهت تحویل رایگان اقلام بهداشتی جلوگیری از انتشار ویروس کورونا در جایگاههای سوخت

m