شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ساعت ۰۳:۵۰

ابزار نگرانی فرانسه در پی ترور دانشمند هسته‌ای ایران 

وزارت خارجه فرانسه:
🔹 ما با نگرانی از این حمله که باعث ترور آقای فخری‌زاده شد، باخبر شدیم‌.
🔹 در شرایط پرتنش منطقه، عواقب این حمله را در ایران و منطقه به دقت بررسی می‌کنیم.
🔹 خواستار خویشتن‌داری تمامی طرفین به منظور عدم تشدید تنش‌ها هستیم.

m