شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | ساعت ۱۶:۰۵

🔷انجام هشت هزار بازدید از جایگاه‌های عرضه سوخت منطقه کرمانشاه

🔸مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه گفت: در هشت ماه نخست سال‌جاری، حدود هشت هزار بازدید از جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی در سطح استان، توسط کارشناسان منطقه انجام شده است.

🔻به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه، فریدون یاسمی با بیان اینکه بازدید از جایگاه‌ها به صورت مرتب و ماهانه انجام می‌شود، افزود: در بازدیدهای مذکور، همه جایگاه‌های عرضه سوخت استان از استانداردهای لازم برخوردار بوده‌اند.

m