شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۲۱:۴۴

طراحی قبض جديد برق

هدف از طراحی قبض جدید افزايش آگاهی مردم از نحوه مصرف است

به‌گزارش «انرژی امروز» از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، عبدالامير ياقوتی ويژگی قبض جديد را ايجاد يك سيستم ارتباط موثر با مشترك در بستر ديجيتال عنوان كرد كه علاوه بر ارسال پيامكی قبض برق، مجموعه‌ای از اطلاعات مورد نياز و موثر در تغيير نگرش و رفتار مصرفی مشتركان از طريق آدرس الكترونيكی ارسال شده در پيامك قبوض، قابل دسترس است.

مديركل دفتر مديريت مصرف و خدمات مشتركين توانير با بیان اینکه طراحی قبض جديد مبتنی بر دانش بومی و با استفاده از تجارب ساير كشورها از ۱۰ بخش تشكيل شده است، اظهار داشت: در بخش نخست، قبض برق به شكل سابق درج شده و بخش دوم چگونگی مصرف برق مشترك نسبت به مشتركان اطراف و ساير مشتركان آن شهرستان مقايسه و فاصله مشترك با الگوی كم مصرفی از طريق يك منحنی ميله‌ای نمايش داده می‌شود.

ياقوتی افزود: بخش بعدی به نمايشگر عقربه‌ای اختصاص دارد كه وضعيت قرارگيری مشترك به لحاظ الگوی كم مصرفی، خوش مصرفی و پرمصرفی را نشان می‌دهد و در بخش چهارم وضعيت مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل و پيش بينی ميزان مصرف دوره بعد، قابل رويت است و به مشترك نشان می‌دهد در صورت كنترل مصرف، ضمن حذف جرايم پر مصرفی، امكان بهره‌مندی از تعرفه برق اميد را دارد.

وی بخش پنجم را نمايانگر رتبه مصرفی مشترك در سطح شهر و در مقايسه با ساير مشتركان ذكر كرد كه نشان می‌دهد چه تعداد مشترك كمتر از انشعاب برق آن قبض مصرف می‌كنند.

وی افزود: در بخش بعدی ميزان پاداش يا هزينه عدم رعايت الگوی مصرف مشترك به همراه مبلغ قبض و مهلت پرداخت درج شده و علاوه بر آن وضعيت ولتاژ برق مشترك در زمان قرائت كنتور كه به صورت مكانيزه برداشت شده، درج شده است. لازم به‌ذكر است اين امكان با توجه به امكانات اندازه گيری، فعلا مربوط به مناطق شهری است و در قالب يك برنامه حداكثر ۴ ساله در سراسر كشور به مرحله اجرا در می‌آيد.

ياقوتی از درج نمودار بصری در بخش هفتم خبر داد و گفت: اطلاعات تكميلی افزايش يا كاهش مصرف برق مشترك نسبت به دوره مشابه سال قبل را اعلام می‌كند و در بخش بعدی ابزارهای جديد افزايش كيفيت خدمات برق مانند سامانه برق من يا لينك مربوط به خدمات غير حضوری و غيره معرفی می‌شود.

وی با اشاره به درج محتوای آموزشی با عنوان بيشتر بدانيم بهتر مصرف كنيم در بخش نهم، از معرفی ويژگی‌ها و نحوه استفاده صحيح از لوازم برقی پرمصرف در اين بخش خبر داد و بخش پايانی قبض جديد برق را حاوی تصوير و مشخصات مامور قرائت كنتور و تاريخ مراجعه بعدی ذكر كرد.

ياقوتی قبض جديد را حاوی اطلاعات ديناميكی ذكر كرد كه به طور آزمايشی و برای مدت ۶ ماه به اجرا درآمده و اصلاحات لازم بر اساس ديدگاه مشتركان در آن لحاظ خواهد شد.

وی ضمن توصیه به مشتركان درخصوص نصب نرم افزار كاربردی برق من و بهره‌مندی از مزايای این نرم افزار خاطرنشان کرد: مشتركان فاقد گوشی هوشمند نيز می‌توانند از طريق اينترنت و مراجعه به آدرس bargheman.com قبض جديد برق را دريافت و از ۴۰ خدمت غيرحضوری برق با امكان پيگيری مراحل درخواست، بهره‌مند شوند.

m