شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | ساعت ۰۱:۵۴

تغییر در قیمت بنزین

تغییر در قیمت بنزین یا محدودیت هایی برای میزان استفاده از آن با الزام استفاده از کارت سوخت که از امروز جاری می شود را تا پایان سال منتفی بدانید !

لیکن خود را از حالا برای شرایط جدید بنزینی در سال آتی آماده کنید …

m