شرکت آریا صنعت بیستون
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۷:۵۸

آگهی مزایده شهرداری آذرشهر

  • برگزاری مزایده بهره برداری جایگاه CNG شهرداری - ماهانه ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت اجاره
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
  • تاریخ دریافت اسناد همه روزه از اولین نشر اگهی
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳/۳۰
  • آدرس خرید اسناد محل شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک
m