شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۰۱:۳۵

آگهی مزایده شهرداری بناب

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه سی ان جی شهرداری بناب واقع در میدان شهدا به صورت اجاره
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب ۳۱۰۰۰۰۳۲۲۱۰۰۳ بانک ملی
  • تاریخ ارسال مدارک تا ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۴/۳۰
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری
m