شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | ساعت ۰۱:۴۶

آگهی مزایده شهرداری نیشابور

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه cng واقع در بلوار شهید سرایانی کفکدک - برند کوانگشین برای مدت ۲ سال با پایه ماهیانه ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۳۸۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال به صورت نقدی و یا تضمین بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ پایان وقت اداری
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰
  • آدرس خرید اسناد سایت - امور حقوقی و قراردادهای شهرداری نیشابور
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری
m