شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | ساعت ۰۲:۱۴

آگهی مزایده شهرداری نور

  • برگزاری مزایده بهره برداری و نگهداری جایگاه عرضه سوخت طبیعی CNG واقع در خیابان امام رضا (ع) برای مدت ۳ سال به صورت استیجاری
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد ۷ روز از نشر
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد امور مالی شهرداری نور
  • آدرس ارسال مدارک
m