شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | ساعت ۰۱:۱۹

آگهی مزایده شهرداری لردگان

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه سی ان جی شهرداری لردگان به صورت اجاره ای
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۹۳.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب ۰۱۰۶۸۸۴۹۷۶۰۰۵ بانک ملی
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری
m