شرکت آریا صنعت بیستون
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۹:۵۱

آگهی مزایده شهرداری دزفول

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه سوخت cng واقع در بلوار شهید کمیلی فر
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۲۱۱۸۴۳۸۸۲۷۹۱۶۲ نزد بانک انصار شعبه طالقانی
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ تا پایان وقت اداری
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد شهرداری مرکز
  • آدرس ارسال مدارک
m