شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۲:۰۸

آگهی مزایده شهرداری حبیب آباد

  • برگزاری مزایده بهره برداری جایگاه سی ان جی خود
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد واحد درآمد شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک
m