شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۲:۱۳

آگهی مزایده شهرداری شوشتر

  • برگزاری مزایده اجاره جایگاه cng در شهرداری شوشتر
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
  • آدرس خرید اسناد امور قراردادهای شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک
m