شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | ساعت ۰۱:۴۱

آگهی مزایده شهرداری دستگرد

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگذاری تک منظوره CNG کوثر شهرداری به صورت اجاره
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
  • تاریخ دریافت اسناد تا آخر وقت اداری ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد واحد مالی شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک واحد حراست
m