شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | ساعت ۰۹:۵۸

مزایده شهرداری میاندوآب

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه توزیع CNG هادی واقع در ابتدای کوی رابری - استان آذربایجان غربی
  • شرایط دریافت گواهی امضای الکترونیکی
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد از ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ تا آخر وقت اداری ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - واحد امور قرارداد شهرداری میاندوآب
  • آدرس ارسال مدارک از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
m