شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۲:۱۴

مزایده شهرداری الشتر

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه سی ان جی به صورت یکساله با برآورد ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ - استان لرستان
  • شرایط شرکتهای واجد شرایط دارای تاییدیه بهره برداری جایگاه سی ان جی از وزارت نفت
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپرده ۰۱۱۰۵۰۵۵۷۳۰۰۹ بانک ملی مرکزی یا ضمانتنامه بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک از ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ بمدت
  • تاریخ دریافت اسناد همه روزه بجز ایام تعطیل
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد واحد کمیسیون معاملات شهرداری مرکزی واقع در خیابان آیت اله بروجردی
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری
m