شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | ساعت ۰۲:۵۴

مزایده شهرداری بستان آباد

  • برگزاری مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی به صورت اجاره ای - استان آذربایجان شرقی
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت نقد به حساب ۳۱۰۰۰۲۱۳۳۰۰۲ بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری
m