شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | ساعت ۰۲:۴۲

مزایده شهرداری آستانه اشرفیه

  • برگزاری مزایده اجاره جایگاه سی ان جی شهرداری آستانه اشرفیه - استان گیلان
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ تا ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱۴
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک
m