مرجع تخصصی صنعت سی ان جی ایران
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | ساعت ۱۲:۰۸

آگهی مزایده شهرداری پرندک

  • برگزاری مزایده اجاره جایگاه CNG واقع در ورودی شهر، جنب جاده قدیم تهران ـ ساوه ابتدای بلوار ولیعصر (عج) به شرکت های صلاحیت دار دارای مجوز بهره برداری از شرکت
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۳۱۰۰۰۰۰۵۹۴۰۰۰ بانک ملی شعبه پرندک به نام شهرداری پرندک و یا به صورت ضمانت معتبر با اعتبار سه ماهه
  • تاریخ ارسال مدارک تا ساعت ۱۴ روز ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری پرندک
m