شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۱:۴۱

آگهی مزایده اتوبوسرانی اهواز

  • برگزاری مزایده واگذاری اجازه بهره برداری از جایگاه CNG خلیج فارس - ماهیانه ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
  • شرایط مجوز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
  • مبالغ مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال (غیرقابل استرداد) واریز به حساب ۱۰۰۴۰۹۴۶۵ بانک شهر شعبه کیانپارس بنام این سازمان / سپرده شركت در مناقصه ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ضمانتنامه بانکی بنام سازمان یا فیش واریز به حساب سیبا ۱۰۰۴۰۸۸۹۷ نزد بانک شهر شعبه کیانپارس بنام سازمان
  • تاریخ ارسال مدارک از نوبت دوم ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ تا ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ مدت ده روز کاری
  • تاریخ دریافت اسناد از ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ تا ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ همه روزه بجز روزهای پنجشنبه و تعطیلات رسمی
  • تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ صبح ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
  • آدرس خرید اسناد واحد امور قراردادها و یا حراست سازمان اتوبوسرانی اهواز و یا اداره قراردادها شهرداری اهواز در خیابان انقلاب نبش خیابان غزنوی ساختمان شماره ۳ شهرداری اهواز و یا سایت
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه محرمانه حراست سازمان
m