شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ | ساعت ۰۴:۱۴

مزایده شهرداری لردگان

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه سی ان جی شهرداری لردگان به صورت اجاره ای- استان چهارمحال و بختیاری
  • شرایط شرکت های مجاز بهره بردار و صلاحیت دار مورد تایید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان چهارمحال و بختیاری
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۹۳.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب ۰۱۰۶۸۸۴۹۷۶۰۰۵ بانک ملی
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد ده روز کاری از زمان انتشار آگهی نوبت دوم
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد دبیرخانه شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک
m