شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۲:۱۷

مزایده شهرداری قروه

  • برگزاری مزایده اجاره جایگاه های CNG شهرداری قروه - استان کردستان
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
  • تاریخ دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۸
  • آدرس خرید اسناد قروه - واقع در خیابان شهید سعیدی - جنب دادگستری
  • آدرس ارسال مدارک قروه - واقع در خیابان شهید سعیدی - جنب دادگستری
m