شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ساعت ۰۰:۳۹

مزایده شهرداری کوهی خیل

  • برگزاری مزایده واگذاری اجاره جایگاه تک منظوره CNG به مدت یک سال شمسی به شرکت های مجاز و دارای صلاحیت - استان مازندران
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد حداکثر تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد شهرداری کوهی خیل
  • آدرس ارسال مدارک
m