شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | ساعت ۰۷:۳۱

مزایده شهرداری رباط کریم

  • برگزاری مزایده اصلاحیه : بهره برداری، تهیه و عرضه گاز طبیعی فشرده، در جایگاه سوخت گاز CNG رباط کریم واقع در کمربند شمالی شهر، جنب میدان آبشناسان - استان تهران
  • شرایط اصلاحیه : شماره اشتراک جایگاه سوخت ۰۰۳۰۰۷۳۹۷۹۲۲ می باشد
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک
m