شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۰۱:۵۹

مزایده شهرداری پل سفید

  • برگزاری مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداشت و انجام کلیه امورات جایگاه پمپ بنزین (دو منظوره) شهرداری واقع در بلوار جانبازان جنب جایگاه cng شماره دو شهرداری به صورت اجاره - استان مازندران
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۵۲۴۷۸۷۲۲/۹۰ بانک ملت و یا ضمانتنامه بانکی معتبر
  • تاریخ ارسال مدارک ده روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد
  • تاریخ دریافت اسناد پنج روز پس از درج آگهی نوبت دوم
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد سوادکوه، پل سفید، امور مالی شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک سوادکوه، پل سفید، امور مالی شهرداری
m