شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۰۶:۵۴

مزایده شهرداری چناران

  • برگزاری مزایده واگذاری مجموعه جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی CNG خود-خراسان رضوی
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شهرداری چناران
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ تا پایان وقت اداری
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰
  • آدرس خرید اسناد چناران ابتدای بلوار طالقانی ساختمان شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک اداره حراست
m