شرکت آریا صنعت بیستون
دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ساعت ۲۱:۵۸

مزایده اتوبوسرانی اهواز

  • برگزاری مزایده واگذاری اجازه بهره برداری cng در سطح شهر اهواز در ۲ ردیف شامل: اجازه بهره برداری از جایگاه CNG آیت اله بهبهانی --- اجازه بهره برداری از جایگاه CNG شهید رجایی - خوزستان
  • شرایط
  • مبالغ مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۱۰۰۴۰۹۴۶۵ بانک شهر شعبه کیانپارس به نام سازمان اتوبوسرانی اهواز / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب ۱۰۰۴۰۸۸۹۷ بانک شهر شعبه کیانپارس به نام سازمان اتوبوسرانی اهواز
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ تا پایان تایم اداری
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ تا ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۰
  • آدرس خرید اسناد امور قراردادهای شهرداری اهواز به آدرس سایت
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه محرمانه حراست سازمان اتوبوسرانی اهواز
m