شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۰۲:۰۱

مزایده شهرداری آذرشهر

  • برگزاری مزایده عواید حاصل از جایگاه CNG و واگذاری به صورت اجاره زیرزمین پاساژ قائم - آذربایجان شرقی
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
  • تاریخ دریافت اسناد همه روزه از اولین تاریخ نشر آگهی
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک
m