شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰:۳۳

مزایده شهرداری امیرکلا

  • برگزاری مزایده واگذاری بصورت اجاره به مدت یکسال جایگاه CNG شهیدان داداشی شهرداری واقع در کمربندی - جنب آتش نشانی - مازندران
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی معتبر
  • تاریخ ارسال مدارک تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  • تاریخ دریافت اسناد از نوبت دوم تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳
  • آدرس خرید اسناد واحد مالی شهرداری (امور قراردادها)
  • آدرس ارسال مدارک واحد دبیرخانه شهرداری
m