شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۱:۰۳

مزایده شهرداری جلفا

  • برگزاری مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری جلفا به صورت اجاره به مدت یک سال - آذربایجان شرقی
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
  • تاریخ دریافت اسناد تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری
m