شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | ساعت ۰۲:۳۱

مزایده شهرداری زواره

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه CNG احدائی و تحت مالکیت خود به مدت یک سال با برآورد ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰- اصفهان
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپرده ۰۱۰۵۷۵۰۰۸۴۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه زواره
  • تاریخ ارسال مدارک تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت ده صبح ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری
m