شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۲۰:۴۳

مزایده شهرداری سمنان

  • برگزاری مزایده بهره برداری از جایگاههای CNG شهید رجایی (انقلاب) و راه آن به صورت اجاره ماهانه - سمنان
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد امور قراردادهای شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری دامغان
m