شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | ساعت ۰۸:۵۵

مزایده شهرداری باغملک

  • برگزاری مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری باغملک به صورت اجاره با برآورد ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ - خوزستان
  • شرایط دارای رتبه بندی و مجاز بهره برداری از شرکت گاز خودرو
  • مبالغ مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۵.۳۰
  • آدرس خرید اسناد امور قراردادها
  • آدرس ارسال مدارک
m