شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | ساعت ۰۹:۱۴

مزایده مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج

  • برگزاری مزایده واگذاری تعداد هفت جایگاه CNG خود به صورت اجاره در ۷ ردیف - البرز
  • شرایط
  • مبالغ مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۷۰۰۸۲۴۱۱۷۱۵۷ بانک شهر
  • تاریخ ارسال مدارک تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
  • تاریخ دریافت اسناد ظرف مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد واحد امور قراردادها واقع در کرج، میدان استاندارد، بعد از موسسه استاندارد، ساختمان مرکزی
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه سازمان
m