شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۲:۳۶

مزایده شهرداری دامغان

  • برگزاری مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه Cng راه آهن - سمنان
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک تا پایان وقت اداری روز ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد امور قراردادهای شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری دامغان
m