شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۲ | ساعت ۰۵:۲۲

مزایده شهرداری شوشتر

  • برگزاری مزایده اجاره جایگاه CNG شهرداری شوشتر - خوزستان
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
  • آدرس خرید اسناد امور قراردادهای شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک
m